Loading...

Kunst philo

"All our richness and our individuality are formed by our environment and by the way in which we work out its specific representation." (Marcel Veelo)

Marcel Veelo is méér dan een gedreven fotograaf, hij is een gebeten kunstliefhebber!
Hij groeide op in een gezin waar het ontwikkelen van een artistieke creativiteitszin positief gestimuleerd werd. Zo kwam hij al vrij jong in contact met fotografie en de mogelijkheden ervan om de eigen perceptie van de werkelijkheid in een unieke vorm te gieten. Desalniettemin blijft het voor hem tot op vandaag een boeiende zoektocht om de fotografische techniek zodanig te overstijgen dat het een rijk werkinstrument wordt om een geïndividualiseerde kijk op de omgeving tastbaar te maken.

Marcel Veelo is een fotograaf met een hart. Hij probeert mensen, landschappen in hun volle eigenheid visueel tot leven te brengen. Hij heeft oog voor de context waarbinnen iets of iemand in alle puurheid zichzelf kan zijn. Hij wil een éénzijdige benadering en weergave kost wat kost vermijden. Het werken via beeldmontage, beeldassemblage, laat hem dan ook toe om een gegeven uit de werkelijkheid te 'ontrafelen' in ontelbare details. Door het samenbrengen van al die deelfacetten komt Marcel tot een nieuw geheel, een complete puzzel die een 'verlevendiging', 'verrijking' van het beeld met zich meebrengt. Het portret krijgt een fysieke, psychologische dimensie. Het geeft door elementen als lichaamshouding, gelaatsuitdrukking, ... iets prijs over het 'echte zijn', de 'identiteit' van de gefotografeerde persoon.

The portrait becomes a physical and psychological representation, a way of figuring out a personality according to the attitude, gestures and the elements that go to make up that personality: a few notes taken down as the author's imagination dictates, a tape recorder for the journalist, a glass of wine for the oenologist, and so on. So many clues to be sought in his work like a treasure hunt to be followed in the image.

Met zijn werk vertrekt Veelo steeds vanuit een mentaal concept, een ideeënconstructie die hij bewust laat rijpen om vanuit die maturiteit heel beredeneerd zijn verhaal te vertellen, zijn puzzel samen te stellen. Het gaat om expressie, zeggingskracht die hij via een eigen taalsysteem aan de zichtbare oppervlakte wil brengen. De eigenlijke fotomontage is een kwestie van technische knowhow en efficiëntie.

Marcel Veelo koos consequent voor fotografie als instrument om zijn taal te expliciteren maar hij blijft gefascineerd door schilderkunst. Het kubistische karakter dat ook in het werk van David Hockney sterk aanwezig is, blijft tot op vandaag een belangrijke inspiratiebron. Daarnaast zijn allerhande tentoonstellingen, films, literatuur, ... voor Marcel vaak een aanleiding om zijn mentale concepten verder te verfijnen.
Als professioneel reclamefotograaf werkt hij volgens strak afgelijnde opdrachten. In zijn vrije tijd wil hij vooral 'zichzelf' volgen om zijn kijk op de werkelijkheid te personaliseren. Techniek dient hier louter als ondersteuning. Het digitaal kunnen werken, brengt hem wel in een comfortabelere positie waardoor zijn energie meer dan vroeger kan uitgaan naar het visueel maar tegelijk mentaal fragmenteren van zijn perceptie op de werkelijkheid. Wanneer het concept er is, kan hij fotografie gebruiken als middel om het idee, het concept voor een stuk 'vast' te zetten. Pas wanneer die mentale basis er is, begint hij te fotograferen. De beeldopnames gebeuren digitaal, net zoals de beeldmontage zelf. Zijn werk wordt dus pas tastbaar, krijgt pas een materiële drager, wanneer het wordt geprint.
De tentoonstelling 'Magic Visions' die hij met de steun van Leica in december 2004 kon opzetten in het ISELP (Institut Supérieur pour l'Etude du Langage Plastique) in Elsene, was voor de kunstenaar dan ook een visueel breekpunt binnen een werk- en denkproces. Een proces dat vandaag niet eindigt maar dat door momenten waarop hij met zijn werk naar buiten komt (zoals een tentoonstelling), nieuwe impulsen kan krijgen om nog krachtiger, nog eigenzinniger in dezelfde richting verder te gaan. Marcel Veelo blijft op een natuurlijke manier op zoek naar manieren om zijn werk nog beter te koppelen aan de authenticiteit van zijn eigen kijk op de werkelijkheid. Hij wil de expressie in zijn werk intensifiëren door er grafisch op in te spelen. Op die manier komt hij op een spoor waarbij hij een verdere ontwikkeling van 'het abstracte' in zijn werk niet uitsluit! (Bénédicte Serroen : Beeld Express)

Het werk Dorian Gray

Toont eindigheid zonder te vervallen in pathetiek, biedt een dubbel gezicht aan het mysterie van het leven en laat iedereen dit op zijn eigen manier ervaren, invulling geven, aanvoelen.
Het leven van de mens op aarde is kort. Zijn angst voor ouderdom en overlijden geïllustreerd in een verontrustend beeld dat niemand onverschillig laat.

Tevens biedt het de mogelijkheid om zowel de jeugdigheid, als de ouder wordende man te zien, die zich langzaam maar met zekerheid naar het einde begeeft.
Een compositie die onmiddellijk inspeelt op het thema van leven en dood, en ook wat er tussen het begin en het einde gebeurt : een goed gevuld leven, of een weg vol spijt en compromissen...

Marcel Veelo


Advertensie philo

Eén begrip staat centraal in het leven en het werk van Marcel Veelo: eenvoud. Eenvoud in de manier van werken, eenvoud in het maken van afspraken, eenvoud in de stijl van zijn creaties.

Eenvoud staat echter niet gelijk aan simplisme. Want ook eenvoudige foto's vragen vaak ingewikkelde shootings. Maar of het nu gaat om packshots, stillevens, of people het resultaat zal altijd een sober en stijlvol beeld zijn.

Eenvoud staat ook niet gelijk aan beperkt. Want dankzij een goeie samenwerking met andere toegewijde vakmensen, kunt u uw volledige project aan Marcel Veelo toevertrouwen. Van het zoeken van locaties over styling tot retouches, alles wordt overzichtelijk en grondig voor u geregeld.

Dus wie Marcel Veelo voor zijn kar spant, kan ervan op aan dat zijn hele project tot in de puntjes verzorgd wordt. Zo eenvoudig is dat.